Qvänum Mat & Malt

Qvänum Mat & Malt är bryggeriet och bränneriet som huserar i ladugården på Gategården, mitt på Varaslätten. Här både bryggs och bränns det med maten och smakupplevelsen i fokus.

Grön Energi

Vi köper vår energi ifrån Kvänums Energi. Ett företag som endast levererar förnybar energi och i största möjliga mån köper lokalproducerad energi från vind, vatten och sol. Uppvärmning av våran anläggning sker genom biobränsle.

Svenska råvaror / Ekologiskt

Största delen av den malt vi använder är ekologisk och svensk till nära 100%. Våra råvaror kommer från Sveriges bönder där mycket har sitt ursprung från Varaslätten. Största delen av vår humle är också ekologiskt men vi strävar efter Svensk ekologisk humle och använder det så långt som möjligt, men tillgången är tyvärr begränsad. I alla våra ekologiska öl är både malt och humle ekologiska.

Vatten

Utan bra vatten, ingen god öl! Vi använder vatten från vår egen djupborrade brunn och kan på så sätt ha noga kontroll över kvalitén.

Flaskor

Våra glasflaskor är ett givet val hos oss. Glas är det förpackningsmaterial som har den högsta återvinningsgraden där ett kilo returglas blir ett kilo nytt glas (Svensk Glasåtervinning).

Om man hårdrar, är glas det enda förpackningsmaterial som klarar EUs förpackningsdirektiv: Ändamålsenlighet, återvinningsbar samt begränsad deponi. Med ändamålsenlighet menas att förpackningen inte skall vara den faktor som begränsar produktens hållbarhet.

Ett känt faktum är att förpackningen påverkar konsumentens respekt för innehållet. Glas är vackert och indikerar produktkvalitet. Eller som någon sa:
”Om innehållet är viktigare än förpackningen är förpackningen viktig.”

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer