Tjörns kommun

Tjörns kommun leder samarbetsprojektet, Tjörn – Island of Art. Konceptet bygger på att tre attraktiva reseanledningar marknadsförs under ovan nämnda begrepp. De tre är Nordiska Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane och Pater Noster – Ett hem vid horisonten. Kultur och unik natur i världsklass binder samman dessa tre. Övriga parter som ingår i arbetsgruppen, utöver Tjörns kommun, är Södra Bohuslän Turism AB och Turistrådet Västsverige.

Till de tre ansluter möjligheter till kajakturer, hyra av kajaker och cyklar. Tre boendeanläggningar ingår också. För att ytterligare stärka reseanledningarna genomförs ett antal arrangemang och aktiviteter vid besöksmålen. Konceptet bygger på en kreativ arbetsprocess där alla parter bidrar utifrån det unika värdet de har att bjuda på.


Marknadsföringen har genomförts till stor del digitalt främst under försommaren samt sensommaren. Syftet är att arbeta för att bidra till besök under den period då det inte är fullt. En folder har producerats i syfte att visa helheten. En cykel- och gångväg mellan Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane har skyltats upp. Två av verksamheterna har öppet på helårsbasis och en från maj till och med september. Därmed kan Tjörn som destination erbjuda invånare och besökare unika upplevelser av hög klass hela året. Det bidrar också till ökade möjligheter att fler företag inom besöksnäringen kan bedriva sina verksamheter hela året.


Sammantaget ser vi att tack vare ett samarbetsprojekt som det här, bidrar till att samtliga fyra grundprinciper i Hållbarhetskivet berörs i en positiv riktning. Arbetet fortsätter och målet är att nya kreativa samarbetsprojekt ska få besöksmålen och destinationen att lyfta och bidra till ökad kännedom och en stärkt kulturell profil i Tjörns kommun.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer