Brålanda Vandrarhem

Tidigare värmdes fastigheten upp med olja ca. 50 000 liter/år. Att jämföra olje-kostnaden med en energiförbrukning får man ca 500 000 kWh/ år.

2013 installerade vi bergvärme i fastigheten, detta resulterade i energiförbrukning på ca 200 000 kWh/ år.

2018 tilläggsisolerade vi på vinden med ca. 40 cm isolering, detta minskade vår energiförbrukning till 180 000 kWh/ år.

2019 installerade Brålanda Hotell & Vandrarhem 281 solpaneler på anläggningen. Vilket motsvarar 450 m2. Solanläggningen kan som mest producera 87 000 kWh. Elproduktionen motsvarar nästan 50% av elförbrukningen.

I oktober 2021 installerade Brålanda Hotell & Vandrarhem laddstationer med upp till 22 kW kapacitet i varje uttag. Totalt kan 4 elbilar ladda samtidigt.

Vi strävar efter att sortera soporna kartong, plast mm. hos oss och lämnar detta på våra återvinningsstationer som finns i samhället. Ingen kan göra allt men alla kan göra så gott dom kan och vi vill vara en förebild för detta. Vi har ett sorteringsrum där våra gäster kan lämna sitt avfall så kör vi bort detta.

Vi anlitar helst lokala hantverkare för att minska transporter. Vår sommar- och extrapersonal bor i närheten för att minska transporterna.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer