Hotell Vävaren/Comfort Hotel Jazz

Inom Nordic Choice Hotels delar vi en tradition och en kultur att göra mer än det som förväntas av oss – för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön. Vi kallar detta arbete för WeCare.

WeCare handlar om hur vi i vår dagliga verksamhet tar hand om människor, miljö och lönsamhet på samma gång. Vi menar att vi inte kan skapa lönsamhet utan att värna om människor och miljö. Men vi vet också att vi inte kan värna om människor och miljö utan att driva lönsamhet.

Vi har kartlagt hur vårt hotell påverkar miljön och samhället runt omkring. Vi har lyssnat på våra gäster, leverantörer och representanter för viktiga samhällsfunktioner. Därefter har vi definierat en rad huvudområden som vi ska lägga extra vikt vid i vårt hållbarhetsarbete.

Huvudområdena är:

  • Mångfald bland anställda
  • Etisk och hållbar handel i våra leverantörskedjor
  • Lokalt samhällsansvar i vårt grannskap
  • Globalt samhällsansvar genom att bekämpa trafficking
  • Miljö
  • God, hälsosam och hållbar mat

Vi ska skapa möjligheter för människor i och utanför vår verksamhet. Vi ska driva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi ska få våra gäster att känna sig lite bättre när de checkar ut än när de checkar in.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer