Destination Uddevalla

Destination Uddevallas uppdrag är att utveckla och medverka till hållbara reseanledningar med kvalitet och stärka attraktionskraften för Uddevalla.

Genom samverkan ska Destination Uddevalla positionera Uddevalla som hjärtat i Bohuslän. Destination Uddevalla har som uppgift att marknadsföra Uddevalla samt att utveckla och stärka varumärket och besöksnäringen i området.

Genom att profilera sig som en plats med fokus på natur, idrott, mat, kultur och en maritim profil, där vi ska erbjuda ett brett utbud, samt bli tydligare på att vi är året-runt-öppet, ska Uddevalla stärka sin plats som hjärtat i Bohuslän.

Destination Uddevalla skall verka för hållbara reseanledningar med kvalitet. Vårt perspektiv är brett och omfattar en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Destination Uddevalla stödjer den regionala och nationella strategin för hållbar utveckling, samt Västsveriges samlade initiativ Hållbarhetsklivet.

Ett exempel på det är hur vi har med perspektivet för ett ansvarsfullt nyttjande av naturen för långsiktig hållbarhet i våra utvecklingsprojekt inom naturturism med nya leder.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer