Falbygdens Mat & Kultur

Falbygden Mat & Kultur Ekonomisk förening grundades 1999. Vi samordnar, marknadsför, utvecklar och kvalitetssäkrar evenemang för lokalt producerade livsmedel, hantverk och upplevelser. Vi arrangerar och samordnar evenemangen Konstrundan Påsk, samt Konstnatten och Mekelsmäss genom att stödja och inspirera utställare och arrangörer. Föreningens arbete bygger på engagemang bland medlemmar och volontärer. Vi vill skapa ett stort och attraktivt besöks- och turistområde som ska vara till glädje för både besökare och vår egen bygd året tunt.

Under Konstrunda Påsk och Konstnatten används till största delen bil som kommunikationsmedel. Anledningen är att det geografiska området är stort. Men under åren har det skett en gradvis utveckling av större utställningsplatser där flera utställare kan dela gemensam yta.

Vi tillhandahåller tydlig kartinformation om var utställningsplatserna finns geografiskt. Detta ger ökad möjlighet dels till samåkning och dels till bra planering av besöksturer.

Vi anordnar även samlingsutställningar centralt i Falköping och Tidaholm för att utställarna skall kunna använda en gemensam marknadsplats. På så sätt ger vi besökarna möjlighet att öka sin träffsäkerhet och därmed minska åktiden.

Belysning av landskapet och olika arrangemang är av största vikt för att förstärka upplevelsen för besökarna. Föreningen har under de senaste åren övergått till LED-belysning

Vi har ända sedan år 2000 haft visionen att förlänga besökssäsongen och öka reseanledningarna till Falbygden. Till exempel börjar Konstrundan Påsk i april och Konstnatten äger rum i slutet av september. Vi har under åren varit med och stött olika arrangemang som ägt rum under årets samtliga årstider för att öka reseanledningarna till Falbygden utanför de traditionella semesterperioderna.

Föreningen har genom åren valt att stödja och skapa marknadsplatser för att utveckla både företag och arrangemang inom besöks och kultursektorn.  Det har lett till att företag och arrangemang har blivit hållbara och långsiktiga. Genom ett långsiktigt arbete med vår vision som ledstjärna har föreningen under åren arbetat med att lyfta fram och stödja idéer kring olika arrangemang och näring.

Konstnatten har betytt mycket för entreprenörer som via detta arrangemang fått tillgång till en marknadsplats där de kan sälja sina produkter. Omsättningen från Konstnatten har blivit en investeringsgrund för att utveckla företag och nätverk i syfte att generera  robusta, hållbara verksamheter som även kan flyga och utvecklas med och i tiden.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer