Munkedals Herrgård

Munkedals Herrgård med anor från 1823 bedriver en hållbar verksamhet i Bohuslän under hela året och att utgå från de fyra principerna som Hållbarhetsklivet fokuserar på är en självklarhet för oss.

Vi är stolta att säga att vi skapar arrangemang och har en öppen verksamhet som ökar livskvaliteten för de boende i närområdet som därmed också blir goda ambassadörer för vår verksamhet.

All mat lagas från grunden. Vi planerar våra menyer utifrån säsong och eftersträvar minsta möjliga matsvinn, använder inte engångsmaterial, och i möjligaste mån ekologiska rengöringsmedel och sorterar våra sopor. Drygt 80% av marknadsföringen sker digitalt och minimerar därmed pappersförbrukningen.

Något som är extra unikt är att vi har egna hjorthägn och även eget slakteri vilket innebär att vårt kött som serveras har hög kvalitet är färskt och så närproducerat och kortrest som det bara är möjligt. Men hänsyn till vårt läge med stora naturområden inpå knuten serverar vi även svamp och bär utifrån säsong.

Vi rekryterar vår personal från kommunen och närområdet, anlitar lokala hantverkare i samband med renovering och har ett nära samarbete med övriga besöksnäringsföretag i kommunen både avseende aktiviteter, boende men också utbyten av erfarenheter etc. Vår ägare Pelle Johansson har dessutom fått priset av Munkedals kommun just för sitt engagerande arbete i att tillsammans utveckla Munkedal som en välkomnande destination – se motivation nedan.

Motivation – priset ”årets ambassadör”

Pelle Johansson – Munkedals Herrgård

För att han på ett förtjänstfullt sätt varit drivande i utvecklingen av att sätta Munkedal på kartan som en välkomnande destination och spridit det goda samarbetet mellan anläggningarna långt utanför vår kommuns gränser.

Som gäst hos oss har man gott om plats att röra sig fritt både inom- och utomhus, och vi har ingen trängsel i vår verksamhet.

Vi försöker också arbeta med merförsäljning mot våra gäster för att få dem att stanna längre och därmed blir mer lönsamma.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer