Tibro kommun

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och aktivitet. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens, ett ovanligt rikt föreningsliv – och kraft och vilja hos kommunen, företagen och invånarna att utveckla Tibro.

Tibro kommun har åtagit sig nio löften av Kommunernas Klimatlöften 2030, bland annat att minska inköpen av fossila engångsprodukter, att ha en klimatstyrande resepolicy, att minska matsvinnet och att ordna arrangemang om klimat riktat till allmänheten.

Kommunen har kartlagt laddmöjligheter och tagit fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål såsom torget i centrum, Mini-Zoo och Inredia.

Baggeboskolan i Tibro är en skola för 540 elever, från förskoleklass till årskurs 6 med särskola, som präglas av ledorden trygghet, glädje och lärande – och av Tibros möbel- och inredningstraditioner. Skolan byggdes 2018-2020 och togs i bruk hösten 2020.

I planeringen av Baggeboskolans skolområde och dess ytterområden har man haft ett stort fokus på miljö- och hållbarhet där stora grönområden anlagts med möjligheter till aktiviteter såsom hinderbana, basketboll- och fotbollsplan som alla är välkomna att besöka. Här finns även ytterområden med ängsblandning. Hela skolgården är tänkt att kunna besökas 24 timmar om dygnet.

Baggeboskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. I planeringen av byggnationen ställdes hårda krav på inomhusmiljön enligt flera parametrar. Val av material och energiåtgång är också en stor del av planeringen där bl a solcellsanläggning finns installerat.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer