Limited of Sweden

Vi är er partner för minnesvärda evenemang! Vi är ett Destination Management Company i Göteborg som jobbar på hemmamarknad och har tagit följande steg inom vårt hållbarhetsarbete:

Vi jobbar med hållbara transporter och försöker i största möjliga mån få våra gäster att gå alternativt använda kollektivtrafik.

Vi kontrollerar våra aktörer och kontrollerar deras hållbarhetsarbete, samt ber våra leverantörer skylta upp de steg de tagit för att arbeta hållbart. De flesta är väldigt bra på detta – men är dåliga på att visa upp det. Som företag har vi som regel att visa upp de steg för hållbarhet som är taget vilket även gäller våra leverantörer.

Vi jobbar med hållbara aktiviteter – och kontrollerar de företag där vi i vår tur är kunder. Vi hjälper våra leverantörer att beskriva hur de jobbar så att vi får del av deras hållbarhetsarbete. I övrigt hjälper vi våra kunder att ta rätt beslut och beskriver varför vi rekommenderar vissa aktiviteter, transporter, logistik etc. – utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi jobbar med lokal samverkan och våra leverantörer är lokala från Göteborg.
Vi samarbetar även med andra för marknadsföring. Just nu BRG, Göteborg & Co, samt som mindre aktörer som hotell Eggers i Göteborg.

När det kommer till personalvård har vi skrivit in i vår affärsplan att vi jobbar med människor i utanförskap och erbjuder plats för rehabilitering osv. Hos oss får de en fin utbildning, gemenskap och kunskap om besöksnäringen i stort.

Vårt aktivitetsutbud är endast med lokala aktörer för närvarande då vår marknad är Göteborg. Vi tydliggör vad som finns på orten, samverkar med de flesta i Göteborg och väver så mycket vi kan in av öarna så vi får in dem i utbudet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer