Havets hus i Lysekil

Havets Hus ska lära och väcka intresse hos nuvarande och kommande generationer om livet i havet och dess betydelse genom att ta tillvara på tidigare generationers kunskap och bygga på vetenskap och innovationer. Havets Hus berikar besökarnas upplevelse och stärker varumärket Havets Hus och Lysekil genom att vara en trovärdig expert på livet i havet – främst Västerhavet – samt leva som vi lär och arbeta för att bevara livsmiljöerna i havet. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet. Det visar vi bland annat genom att:

 • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
 • Sträva efter att våra transporter har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Sträva efter att våra gästers transporter har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Minska vår resursanvändning.
 • I första hand välja miljö- och/eller rättvisemärkta produkter och tjänster så länge prisdifferensen är skälig.
 • All personal har en god kompetens inom miljöområdet.
 • Lyfta miljöfrågorna via informationen i akvariet.
 • Vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och att förebygga miljöföroreningar.
 • Ta hänsyn till miljö och naturresursfrågor vid beslut och verksamhetsplanering.
 • Vi väger in miljöaspekter på ett strukturerat sätt, vilket också gör att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar.

I handling betyder det till exempel:

 • Vi arbetar för en ökad kunskap om biologisk mångfald, den svenska rödlistan, och vikten av ett levande hav.
 • Vi verkar för ett ökat individuellt ansvarstagande för vår miljö genom vår information, program- och utbildningsverksamhet.
 • Vi arbetar aktivt med egna bevarande projekt och bidrar i forskningssamarbeten när det är möjligt.
 • Allt foder vi serverar våra djur och att maten i restaurangen kommer från hållbara bestånd.
 • De fordon vi använder kör på förnyelsebart bränsle.
 • Vi vill att våra medarbetare i första hand använder cykel eller kollektivtrafik och för längre resor väljer vi tåget i först hand.
 • Vi söker aktivt efter miljö och rättvisecertifierade varor i butiken och lyfter fram lokalproducerade produkter.
 • Vi utbildar all personal i miljö, värdskap, första hjälpen, hjärtstartare och brandrutiner.
 • All energi vi använder är miljömärkt.
 • Vi källsorterar vårt avfall och arbetar aktivt för att minimera avfallet i verksamheten.
 • Våra arbetskläder är i huvudsak och alla lägerbarnens tröjor är miljömärkta.
 • Vi erbjuder miljöutbildningar till andra företag.
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer