Ullevi Restaurang & Konferens

För oss på Ullevi Restaurang & Konferens är det självklart att aktivt arbeta med miljö. Genom ständiga förbättringar och tydliga mål, förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som vi genererar. Detta gör vi genom att bedriva affärsverksamhet där möjligheter och risker betraktas utifrån ett miljöperspektiv. Vi upprätthåller ett nära samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor, samtidigt som vi följer gällande lagar och krav.

Vi är stolta över att vara miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Våra gäster ges förutsättningar att bidra till en så låg miljöpåverkan som möjligt vid besök i våra lokaler. Till exempel finns välskyltade fraktioner för källsortering i samtliga konferenslokaler/korridorer och restauranger.

Vi utbildar också kontinuerligt våra medarbetare om vikten av att värna om miljön, och köper miljöanpassade produkter från företag som också har ett aktivt miljöarbete.

Vår önskan är att vara en god förebild på hur man bedriver restaurang- och konferensverksamhet och samtidigt tar hänsyn till miljön. Exempelvis har vi minskat våra leveranser till 2-3 dagar per vecka istället för 5 dagar.

Ullevi är beläget i centrala Göteborg med gångavstånd från centralstationen. Sex spårvagnslinjer och två busslinjer trafikerar hållplatserna Ullevi Norra och Ullevi Södra, så det är inga problem att ta sig till oss på ett hållbart och miljövänligt sätt.

För att få en jämn beläggning under hela året så lockar vi gäster till lågsäsong genom olika kampanjer. Detta gör även att vi får en större personaleffektivitet, då personalstyrkan har ett jämnt arbetsflöde under hela året.

Vi bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer