Berzelius Bar & Matsal

Vår ambition är att vara i framkant med vad det gäller både restaurangupplevelsen och hållbarhetsarbetet. Detta förpliktigar och kräver ett engagemang och intresse av alla medarbetare för att stå upp till den kvalité, gästen och samhället har rätt att kräva av oss.

Våra ledord på Berzelius Bar & Matsal är Stämning, sköna möten och engagemang. Vi arbetar ansvarsfullt och tänker hållbart i vårt dagliga arbete. Vi väljer våra råvaror med omsorg och arbetar dagligen för att följa vårt samarbete med KRAV.

Berzelius Bar & Matsal ligger i hjärtat utmed Göteborgs evenemangsstråk. Det är bara några steg bort till Liseberg, Svenska mässan, Konserthuset, Ullevi och flera andra mötes- och evenemangsplatser.

Med alla dessa människor som strömmar förbi så hade det inte varit hållbart att inte tänka framåt för både restaurangen och all personal i utvecklande syfte för att kunna bli bättre och mera hållbar för framtiden. Vårt mål är att infria och helst överträffa våra egna förväntningar på vårt eget arbete om en mera hållbar framtid. Och avsett om kund kommer i grupp eller individuellt skall han/hon mottas på ett individuellt och proffsigt sätt.

Vi står för ett öppet och fördomsfritt klimat med ”högt i tak”. Alla skall kunna säga sin mening, och utbyte av erfarenheter och kunskap skall vara en naturlig del av arbetet.

Vi vill att alla medarbetare skall känna ett ansvar inte bara för sina egna arbetsuppgifter utan också för restaurangen som helhet, till exempel genom att ta ett stort ansvar med den egna källsorteringen och med att minska svinn.

Omsorg i detaljer är av största vikt för vår framgång. Inte minst är det medarbetarna som i sitt dagliga arbete skall visa denna omsorg. Därför skall vi visa samma omsorg inför den enskilde medarbetarens önskningar och behov

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer