Restaurang Valand

På Valand har vi har valt att se till att alla våra olika ”Husets”-produkter som exempelvis vin, mousserande och öl samt kaffe och te är hållbara och ekologiska. Vi arbetar även med så få leverantörer vi kan med större leveranser vid varje beställning av varor. Detta leder till minskat antal transporter.   

Vi använder endast rengöringsprodukter som är miljömärkta. Valand arbetar också med källsortering av glas och avfall.

Valands målsättning är att arbeta med säsongsbaserad meny vilket leder till att vi köper in färska råvaror från producenter i närområdet. Vi har minskat ned på plast- och engångsmaterial som till exempel plastsugrör.  

All administration styrs över till att skötas digitalt. Detta medför en kostnadseffektivisering i form av minskade pappersinköp, vilket i sin tur är ännu ett steg mot en hållbar utveckling.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer