Dalénium science center

Dalénium science center är ett vetenskapscentrum som är beläget i den lilla orten Stenstorp mellan Falköping och Skövde. Vi har öppet helger och skollov året om och vi ser en stor mångfald bland våra gäster i ålder, kön, etnicitet och funktionsvariationer.

Hållbarhetsfrågan är viktig för oss och vi har stort fokus på bland annat de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Här är några exempel på vad vi gör:

Vi arbetar med hållbarhet som ämne med elever på skoltema samt i utställningen och publika aktiviteter för allmänheten.

Vi källsorterar avfall, och vi jobbar med en hög grad av materialåtervinning när gäller nytillverkning och underhåll av experiment och utställning.

Vi bidrar till arbetstillfällen, både genom att erbjuda timanställning och introduktion till arbetslivet för unga människor, och genom att våra gäster gärna även besöker ortens restaurang eller andra lokala besöksmål.

Vi uppmuntrar kollektivt resande, och vi har valt regionala leverantörer av glass och färdigrätter för att minska transporter och gynna lokalsamhället.

Mer information om oss och fler exempel från Ett hållbart Dalénium hittar du på vår hemsida.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer