Svenska Mässan Gothia Towers

Svenska Mässan Gothia Towers vill bidra till en hållbar värld för generationer framåt. Vi har sedan flera år arbetat strukturerat och ansvarsfullt med ett antal olika fokusområden som alla idag har sina rötter i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhet är en del av vårt DNA och via engagerade medarbetare integrerat i hela verksamheten. Våra gäster och besökare ska känna sig trygga i att vi erbjuder förstklassiga upplevelser samtidigt som vi tar ansvar för vår påverkan på miljön, hur vi agerar som arbetsgivare och tar vårt samhällsansvar. För oss är hållbarhet också en fråga om lönsamhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och alla de aktiviteter, samarbeten och initiativ som vi arbetar med på vår hemsida.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer