Hökensås Golfklubb

En ekobana som förlänger säsongen

Söder om Hjo ligger Hökensås GK, en 27-hålsbana med utsikt över Vättern. Hit kommer varje år drygt 6000 golfspelande besökare och Hjobor, inte bara sommartid, utan här spelas golf under hela året, så länge snön håller sig borta. Detta bidrar positivt till Hjo som destination då det förlänger den annars dominerande sommarsäsongen.

Hökensås Golfklubb arrenderar sin mark av Almnäs Bruk, en av Sveriges största ekologiska gårdar, med ett jordbruk som är KRAV-certifierat. Då Almnäs Bruk och Hökensås Golfklubb intimt hör samman innebär det att även golfklubben, som första bana i Sverige, också måste bedrivas helt ekologiskt, helt enligt KRAV. Detta gör att vi inte använder några som helst bekämpningsmedel. Istället ingår vi i ett hållbart kretslopp där grunden är att banan ska återgå till det naturliga. ”Om man ger det gräset behöver, kommer golfen få det golfen behöver”. Detta är grunden i arbetet med ekobanan på Hökensås Golfklubb.

Bland annat klipps inte greenerna lika korta på hösten, och under snöperioder täcks greenerna med dukar för att ge bättre förutsättningar inför kommande säsong. Den ekologiska driften bidrar bland annat till att banan och gräset får ett bättre immunförsvar där naturen ges utrymme att skapa egna mekanismer för att motverka skadliga effekter. En ekologisk bana bidrar också till skapandet av en genbank för växter och insekter. Därtill har arter återvänt som tidigare försvunnit från området.

Klubbens vision att vara en förebild i Sverige för hur golfen kan växla över till att bli en hållbar idrott.

Miljövänliga drivmedel och sopsortering

Till arbetsmaskiner används miljövänlig diesel och succesivt övergår vi även till fler och fler eldrivna maskiner. Därtill har vi placerat sopstationer mer centralt för att minska på körsträckorna. Golfspelare får spela golf efter devisen ”det man tar med sig ut på banan, tar man med sig tillbaka”. Soporna slängs sedan centralt i sopsorteringsstationer.

Lokala samarbeten och lokal arbetskraft

Klubben jobbar väldigt lokalt med diverse lokala samarbeten. Allt från lokala sponsorer av ekobanan till inköp av lokala entreprenörer. Vi samarbetar även med andra golfklubbar i närområdet – Skaraborg och runt Vättern. Bland annat är vi med i Golfhäftet – där flera Skaraborgsklubbar är med vilket gör att man kan spela golf i stora delar av området och få rabatt på greenfeeavgiften (man betalar hälften av avgiften).

Den arbetskraft som anställs i verksamheten är lokalt rekryterad i så stor mån som möjligt.

Eget underhållsarbete

Det mesta av klubbens underhållsarbete utförs av personal och maskiner som finns inom verksamheten.

Lokal el och lokalt vatten

Elen kommer från Almnäs Bruks eget elbolag – Koala. Vattnet som används till bevattning av greener tas från närliggande Vättern.

Lokal mat och lokala inköp i restaurangen

I golfrestaurangen jobbar man i så stor utsträckning som möjligt med lokala inköp och lokala råvaror.

Social hållbarhet

Golf är en friskvårdssport som bidrar till hälsa och välmående.
Klubben har sedan många år en väl utarbetad juniorverksamhet som bidrar till att unga kan upptäcka sporten och interagera med andra likasinnade ungdomar och ledare inom golfvärlden. Därtill har vi prova-på-verksamhet för att fler ska kunna testa sporten. Vi arbetar även med seniorverksamhet där cirka 25-30 seniorer deltar i tävlingar varje tisdag.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer