Svenljunga kommun

Projekt Ätranöring

Svenljunga kommun och flera fiskevårdsområdesföreningar i närområdet har under lång tid arbetat tillsammans för att gynna den unika Ätranöringen. Då Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Lekgrus har lagts ut på flera platser i biflödena med gott resultat, ett ökat antal årsungar har konstaterats. En av de finaste lek- och uppväxtmiljöerna för öring inom projektområdet är Lillån i Hillared. Gamla åfåran från Såkens damm ner till där kraftverket släpper ut vattnet är mycket värdefull som lek- och uppväxtområde.

Två av de mest betydelsefulla sträckorna i Ätrans huvudfåra i området är Vekaforsen och Buttorpsforsen. Svenljunga kommun har bildat ett kommunalt naturreservat vid Buttorp för att skydda miljövärdena. Projektet har också byggt upp att det säljs begränsat fiskekort för Öringen under begränsade perioder under året. Detta gör fisket både mer hållbart, mer exklusivt och genererar högre intäkter och blir på sådant sätt mer hållbart i flera aspekter.

Feriearbete och ferieentreprenör

Svenljunga kommun är en del av Heltidsresan där heltidsarbete är normen men Svenljunga kommun vill hjälpa till att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden och erbjuder och subventionerar flera olika typer av feriearbete eftersom vi värnar alla tillsammans om att kompetens ska stanna i vårt närområde, för en hållbar och strategisk kompetensförsörjning.

Feriearbete erbjuds i den kommunala organisationen, genom lönesubvention till företagare i kommunen och genom att ge ungdomar möjligt till att bli ferieentreprenör, ett sätt att få våra ungdomar att våga prova hur det är att vara egen företagare med lön och mentorskap från kommunen. Flera av Svenljungas besöksnäringsföretag och även föreningar som driver kulturbesöksmål har använt sig av dessa subventioner.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer