Outdoor West Sweden

”Det som är bra för de boende är även bra för våra besökare”.

Vår verksamhet ska tillföra värden både åt våra egna gäster, och åt andra aktörer på vår ort. Men framför allt ska det bidra till ökad livskvalitet för de boende. Så många som möjligt ska ha nytta av de infrastrukturinvesteringar som görs. Våra besökare ska känna att ”här skulle jag vilja bo”.

Vi började med kajakuthyrning som hobby, eftersom det inte fanns någon annan som gjorde detta. Vi ville bidra till ett attraktivt utbud. Som pionjärer med guidade turer i kajak i vintertid har vi kunnat erbjuda hotellen i Lysekil paketlösningar på lågsäsong. Vårt initiativ att arrangera vinterpaddling i grupp genom Friluftsfrämjandet har bidragit till att kretsen av vindterpaddlande västsvenskar har breddats. En hämsko till att börja med var bristen på torrdräkter, som är en stor investering för den enskilde. Vi kunde assistera med uthyrning av både torrdräkter, kajaker och transport av dessa, dvs en form av delningsekonomi.

Klättring var förr en liten sport förbehållet för några få, vågade entusiaster. 2013 började vi utveckla sportklättring inne på en lokal campingplats. Vi har rensat och borstat fram leder i varierande svårighetsgrad. De enklaste är för 3-åringar som vill prova på, och de svåraste ger utmaningar även för avancerade klättrare. Att ha ett stort klätterområde inne på en camping innebär minimalt avtryck på naturen, eftersom toaletter och annan service redan finns på området, och parkering kan ske under ordnade förhållanden. Campingen har fått fler gäster och längre säsong, till exempel klätterläger. Själva erbjuder vi lätta klätteraktiviteter för nybörjare, oftast familjeinriktade – och vi hjälper till som ledare i den lokala klätterklubben.

Nästa projekt var att engagera oss i MTB-cyklingen lokalt. Intresset för stigcykling ökade, men därmed blev det också en del mindre lyckade möten i skogen mellan ryttare och cyklister, vilka båda använde samma stigar. Istället för att parterna bråkade, lyckades vi få ett antal aktiva utövare att organisera sig i en lokal förening och därmed fick kommunen, markägare med flera en enda samtalspartner. När vi tog initiativ till en stadsnära MTB-bana fanns därför det gott om entusiastisk arbetskraft, och fler utövare strömmar nu till.

Framöver ser vi potential att utveckla längre, sammanhängande stråk av så kallade ”blandvägar” där cyklister, ryttare, gående med flera kan samsas. Använd befintlig infrastruktur, koppla samman och tänk bredare målgrupper.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer