Bohusläns Museum

Vårt arbete med hållbar utveckling är beständigt och en faktor som präglar nästan allt vi gör. Inom alla våra olika verksamheter strävar vi efter att vara en organisation som hela tiden utvecklar vår kunskap om och vårt arbete för en hållbar utveckling.

Det gör vi just nu genom att:

  • Årligen bygger vi ett flertal utställningar. Projekten är ofta kostsamma och där andra vissa andra museer slänger materialet efter utställningstiden vill vi ta vara på så mycket som möjligt. Vid våra utställningsproduktioner återbrukar vi allt från montrar, skåp, tyger rekvisita för att. Mycket återkommer i nya produktioner. Våra pedagoger återbrukar i största möjliga mån pedagogiskt material.
  • Vid våra inköp av produkter och material bär vi alltid med oss faktorer som produktion, ytbehandling, material och transport. Våra utställningars textilier trycks med vattenbaserade färger som Oekotex 100 + – certifiering. Vi ställer miljökrav på leverantörer till museet.  
  • Vi arbetar löpande med energieffektivisering och gör noggranna val för att exempelvis undvika varor som innehåller metaller som är ovanliga i naturen.
  • Vi har bytt ut de kemikalier som naturen inte kan hantera och som negativt påverkar våra egna hormonella system och växt- och djurlivet, till miljömärkta och biologiskt nedbrytbara alternativ.
  • Mindre evenemang blir trycksaker och de som blir kommer i minskade upplagor. Vi marknadsför oss alltmer digitalt och kompenserar fysiska utskick genom att utveckla en digital relation gentemot våra besökare.
  • Museets är enkelt att nå med kollektiv trafik. Vi uppmuntrar våra besökare att nå oss på det viset innan de tar bilen.
  •  Restaurang Kajkanten serverar kravodlad mat, tillagad av råvaror från lokala producenter.
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer