Vara kommun

SMaRT-projeket

Sedan förra året leder Destination Läckö-Kinnekulle SMaRT-projektet, ett EU- Interregprojekt där kommuner i Västra Skaraborg, tillsammans med partners i Varberg och Nordjylland, testar olika sätt att resa hållbart.

Vara kommun är tillsammans med Bjertorp Slott, Lumber & Karle och Vara Konserthus involverade i projektet. Att resa hållbart, i det här fallet med lägre koldioxidutsläpp, är ofta enklare i städer än på landsbygden. I tätbebyggda områden finns tillgången till kollektivtrafik på ett helt annat sätt än vad den gör på landsbygden där avstånden är längre och människorna färre. SMaRT står för Sustainable Mobility for Rural and Urban Transport och handlar kort och gott om att hitta sätt att flexibelt ta sig runt på ett miljövänligt sätt även i glesare geografier.

Ny vandringsled från Bastöna till Rösjö mosse

Ett av Skaraborgs största och mest intressanta naturområden – Rösjö mosse – ska utvecklas som besöksmål genom en tillgänglighetsanpassad vandringsled med tillhörande rastplatser, utkikstorn, toalett och informationstavlor. Första delen av leden ska vara klar redan till sommaren 2021. Genomförandet av projektet bidrar till social hållbarhet genom att inkludera enheten för arbete, sysselsättning och integration på Vara kommun.

Rösjö mosse är Skaraborgs största våtmarkskomplex. Det ligger bara några kilometer sydväst om Hornborgasjön och är sedan 2010 ett naturreservat som med länsstyrelsen som naturvårdsförvaltare. Projektet genomförs av Vara kommun i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland och möjliggörs med stöd från Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer