Björsjöås Vildmark

Björsjöås Vildmark strävar efter att behålla och utveckla platsens historia, kultur och miljö. Vi har flera bisamhällen och håller utbildningar om bin för att främja den biologiska mångfalden i området. Dessutom håller vi landskapet öppet med betande djur bland lövträd, vilket gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar

Vi källsorterar, undviker engångsmaterial i plast och använder el som uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval.

Vår verksamhet ska främja gårdens tillgänglighet för lokalsamhället. Det innebär att vi arbetar med kommunen och bedriver daglig verksamhet. Vi samarbetar med skolor för att främja fritids- och utomhusaktiviteter

Vandringsleder passerar genom gårdstunet, och boende i bygden är verksamma i driften vilket stödjer lokalsamhället

Vi prioriterar lokalt samarbete som har fokus på hållbar besöksnäring. Det innebär att vi försöker minska transporter genom att erbjuda vandringspaket där besökarna uppmuntras att vandra till oss istället för att ta bilen. Vi samarbetar med entreprenörer som har en småskalig och hållbar lokal inriktning, samt har stort fokus på lokalproducerad närturism.

Vi utvecklar bygden genom att den lokala aktören BGU äger 51% av aktierna i bolaget. Genom att ha öppet hela året så skapas en robust verksamhet.  Gården är öppen för allmänheten och man kan alltid besöka djuren.  Vi samarbetar med lokala entreprenörer som arbetar för att fylla upp med event och aktiviteter under lågsäsong.

Vår vision är att skapa en levande bygd. Detta för att fler ska kunna arbeta lokalt och slippa långa transporter till arbetet. Vi vill skapa en plats för samarbete och integration och integrering. Vår majoritetsägare är en lokal förening (BGU) med målsättning att öka lokala arbetstillfällen.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer