Clarion Hotel Post

Att arbeta med hållbarhet är för oss på Clarion Hotel Post en självklar sak. Alla måste ta sitt ansvar för att jobba för en mer hållbar industri och som vi ser det är det extra viktigt för oss som en stor aktör, att vi är ansvariga för våra avtryck och att dessa förblir gröna och så små som möjligt. Genom FN:s klimatmål sätter vi mål och krav på oss själva så att vi kan bidra och vara en del av framtiden.

Fastighetsmässigt är kanske den största påverkan att alla entreprenörer vi anlitar kommer från Bravida Green Hub. De utgår cirka 600m ifrån oss och de använder endast elcyklar som transportmedel när de kommer för att hjälpa oss med exempelvis el, rör, ventilation och kyla. Förutom att detta är en insats för att minska transporter och därmed miljöpåverkan så har detta även gett en besparing på flera 100.000kr i bensin och resekostnader.

Vi arbetar också med ledkonvertering (FAS1) för all belysning på allmänna platser, från halogen till ledbelysning. Vi har även närvarostyrning för att tomma rum inte ska dra onödig energi. Vi arbetar mycket med effektivisering av ventilationen överallt, att de exempelvis går ner i besparingsläge nattetid. Vi tar hand om spillvärme från kylanläggningar och varmvattnet som värmer upp värmebatterier används sedan till vår pool exempelvis. Vi arbetar också med effektivisering av kylar och spisar i våra kök. För att minska vattenanvändningen har snålspolande duschar, kranar och toaletter installerats på alla allmänna ytor. All el som används på hotellet är 100% förnybar och kommer från Green energy. Vi använder oss av fjärrvärme och fjärrkyla för uppvärmning och nedkylning. I fastigheten har vi egen källsortering och i vårt soprum kan man sortera allt från matrester till plast och papper.

I våra kök strävar vi efter att köpa så mycket råvaror som det går att få tillgång till närodlat och med korta transportsträckor. I restaurangen serverar vi även lokal öl. Vi har även en egen kryddodling på taket. Vid konferenser och event när fullt duglig mat blir över skänker vi den till Faktum eller Räddningsmissionen som sedan ger maten vidare. Även kvarglömda kläder som inte blir upphämtade från hotellet skänks vidare till Faktum och Räddningsmissionen.

Vi på Clarion Post arbetar ständigt för nya innovativa idéer och förändringar för att göra vår verksamhet så hållbar som möjligt.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer