Bisonfarmen i Gate

Bisonfarmen i Gate strävar sedan 2005 efter att vara ett hållbart landsbygdsföretag. I dagsläget bedrivs köttdjursproduktion på två gårdar med nötkreatur och bison, alla våra djur föds upp på gräs och hö. De går ute året om och håller beteshagarna öppna vilket skapar en biologisk mångfald.

Vi försöker vara självförsörjande på foder men när det krävs köps hösilage in av granngårdar. Då vi har ett eget slakteri på gården avlivas djuren i deras naturliga miljö vilket förhindrar stress och transporter.

För att få ett hållbart företag har vi valt att stå på många ben. Vi har bland annat gårdsbutik med egenproducerade varor men också produkter från närliggande producenter. Dessutom finns en restaurang där besökarna kan prova gårdens kött med olika tillbehör från gårdens marker.

2015 anlade vi en ställplats för husbilar vilken blev välbesökt och byggdes ut några år senare.
Vår huvudaktivitet för besökare är bisonsafari där man åker med ut i hagarna. Vi har även fyrhjulingsuthyrning

Då vi gör åt mycket ström under de soligaste månaderna på året har vi börjat installera solpaneler för att täcka hela vår elförbrukning. Gårdens skog är FSC- certifierad och det finns naturvårdsområden och våtmarker.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer