Trädgårdsresan

Trädgårdsresan tillgängliggör besöksträdgårdar på plattformen trädgårdsresan.se, för lokala, nationella och internationella turister. Detta för att stärka besöksnäringen i regionen.

Uppdraget är samtidigt en välgörenhetsorganisation – Bifonden – där hållbart odlande är ett ledord. Alla besöksmål ska bidra till insamlingen till förmån för pollinerande insekter. Trädgårdsresan och dess besöksmål värnar om den biologiska mångfalden. Med hjälp av ett demokratiskt och idogt kunskapsspridande om ett hållbart odlingssätt bidrar Trädgårdsresan till ett bättre klimat för livsviktiga pollinatörer i vårt landskap.

Bifondens insamlade medel ska gå tillbaka till besöksmålen i form av kunskap om hållbart odlande. Kunskapen ska sedan spridas vidare till besökarna i trädgårdarna. Likt att varje hushåll bidrar till en bättre miljö med källsortering så ska besökarna få kunskap om hur deras hushåll kan bidra till en bättre biologisk mångfald genom enkla medel utifrån ens egna förutsättningar.

Bifonden delar dessutom ut ett årligt pris. 2021 donerades 50.000 kr till forskning kring det nordiska biet. Prismottagare var Föreningen Nordbi på Nordens Ark.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer