RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Västra Götaland.

Under 2024 kommer RF-SISU Västra Götaland att strukturera sitt omställningsarbete. I detta ingår att formulera mål och ambitioner, för att därefter ta fram en konkret handlingsplan. Arbetet kommer att involvera samtliga verksamheter. Planen är utformad utifrån de fyra fokusområdena:
• Hållbara transporter: klimatsmart resande och klimatsmarta möten
• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Sunda och klimatsmarta lokaler

I samband med regionens beviljande av projektet Idrott och turism såg vi ett värde av att ansluta oss till Hållbarhetsklivet och sätta fokus på hållbarhetsfrågorna i relationen med kommun, destination och arrangör.
Förhoppningen är att få ett nytt projekt beviljat kring Hållbar idrott med evenemanget som katalysator där frågan kommer belysas i ännu större utsträckning.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer