Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel ligger på Lindholmen i Göteborg, intill vattnet.
Som en del av Radisson Hotel Group arbetar vi aktivt för en hållbar framtid. Radisson Blu Riverside Hotel är både Green Key-certifierade och Hotel Sustainability Basics-verifierade.

Green Key delas ut till logi- och konferensanläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. Här är några exempel på våra åtaganden:

  • Vi använder förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation.
  • Vi har vidtagit åtgärder för att reducera vattenförbrukningen.
  • Vi källsorterar och återvinner vårt och gästernas avfall.
  • Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
  • Våra gäster erbjuds vegetariska och ekologiska alternativ.
  • Personalen involveras i hållbarhetsarbetet och får årlig utbildning inom området.
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete genom att formulera årliga mål.

På plats har vi även flera olika initiativ för miljöns skull, däribland vårt Green Housekeeping-program.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer