Bollebygds kommun

Bollebygds kommun har tagit ett betydande hållbarhetskliv genom att stödja och främja lokala aktörer inom hållbar utveckling. Genom olika initiativ såsom att samarbeta med lokala intresseföreningar och låta dem låna lokaler skapas möjligheter för företag och organisationer att arbeta med miljövänliga och socialt ansvarstagande metoder. Kommunen fungerar därmed som en plattform för lokala aktörer att samarbeta och dela kunskap inom hållbarhet.

Bollekollen är en aktiv cykel- och skidanläggning som drivs av ett stort antal engagerade ideella krafter. Bikeparken är den största i Västra Götaland. Med stor entusiasm och framtidstro har Bollekollen antagit utmaningen att skapa en fantastisk anläggning för såväl sommar- som vinteraktiviteter och därigenom visat att de är goda förvaltare av det starka entreprenörskap som i generationer präglat Bollebygds kommun. 

På Boy konsthall arrangeras årligen ett flertal utställningar och olika arrangemang, här finns en småskalig konsthantverksbutik och det erbjuds residensprogram dit konstnärer bjuds in för att skapa verk med Bollebygd som backdrop. Med sin konsthall är de djärva, kreativa och framåtsyftande och sätter Bollebygd på den kulturella kartan i Västsverige. De visar att konst kan ha en plats även i mindre samhällen och konsthallen blir såväl ett besöksmål som något att vara stolta över.

En central del av Bollebygds hållbarhetsarbete är den årliga hållbarhetsfestivalen. Festivalen fungerar som en mötesplats där invånare, företag och organisationer samlas för att inspireras och engagera sig i hållbarhetsfrågor. Genom olika aktiviteter, utställningar och föreläsningar bidrar festivalen till att öka medvetenheten kring hållbarhet och skapar en plattform för att främja positiva förändringar inom samhället.

Genom hållbarhetsklivet, lokala aktörer och den årliga hållbarhetsfestivalen visar Bollebygds kommun sitt engagemang för en hållbar framtid och skapar en positiv spiral av initiativ och samarbete för att främja en mer hållbar och ansvarsfull lokal gemenskap.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer