Ramsvik Stugby & Camping

Ramsvik Stugby & Camping invigde hösten 2019 den svenska besöksnäringens största solcellsanläggning. Den innefattar 618 solcellspaneler (totalt 1199 kvadratmeter och 216 kWp) på taken på vår restaurang, reception och på de flesta stugorna. Detta gör att vi blir självförsörjande på energi sett över helåret med en produktion på ca 210 MWh/år av ren skön solenergi.

Vi har även en solfångaranläggning som värmer vattnet till våra duschar, tvättmaskiner och diskplatser. Där värms vattnet direkt med solenergin, utan att gå omvägen via att producera elektricitet som sedan ska driva varmvattenberedare.

Vi har också installerat tre laddstationer för elbilar och förberett för att kunna sätta upp fler. Vi vill också skaffa en eldriven transportbil för våra egna körningar och undersöker just nu marknaden efter bästa valet. Det blir skönt att kunna strajpa den med ”Med Ramsviks sol i tankarna” och köra runt med i trakten.

Vi sparar mycket vatten genom att använda oss av snålspolande duschmunstycken och vi har även sänkt trycket i huvudvattenledningen för att det inte ska gå åt onödigt mycket vatten när man duschar eller spolar av någonting. Det sparar mycket vatten utan att någon tycker att trycket är för lågt. 

Vi byter ut våra bensindrivna verktyg till batteridrivna alternativ. Vi har en trimmer, en röjsåg, en gräsklippare, en motorsåg och en häcksax som alla är batteridrivna. I flera av våra campingstugor sitter ”effektvakter”, som slår ifrån onödig elförbrukning (varmvattenberedare och värme) när man använder spis och ugn. Vi återvinner givetvis papp, glas, batteriet och fett. När vi nu byggt om restaurangköket har vi installerat en större och betydligt effektivare fettavskiljare för att kunna återvinna mer returfett och samtidigt spara avloppsledningarna.

80 procent av anläggningens gäster åker mindre än 50 mil för att komma till oss. Vi gör våra marknadsföringsinsatser på närmarknaderna. Förutom Sverige och Norge fokuserar vi även på Danmark och Tyskland hellre än mer långväga gäster.

Vi försöker att ha så mycket samarbeten från lokala leverantörer som det bara går. Nästan allt vi köper in är närodlat och närproducerat. Vi arbetar för att minska matsvinnet i restaurangen, och plockar gärna skräp i naturreservatet. På Ramsviks Stugby & Camping ser vi oss själva som en del av turismhjulet. Vi är starka tillsammans för att göra en så gedigen helhetsupplevelse som möjligt för gästen.

När vi 2022 byggde elva stycken nya ”Västkuststugor” så valde vi att göra hela jobbet uteslutande med lokala hantverkare. Inga färdiga moduler från utlandet utan allt projekterades, byggdes, installerades, målades och inreddes på plats av lokala småföretag. Det är viktigt för oss att hela bygden lever och att ”turistkronan” stannar i kommunen och fortsätter snurra många varv.

Vi på Ramsvik älskar att samarbeta med andra. Vi har flera samarbetspartners inom campingbranschen där vi tillsammans utvecklar våra företag för att snabbare möta gästernas krav och önskemål. Vi samarbetar även med flera företag i vårt närområde som kompletterar vår produkt och gör den bättre. Vi lever efter:

Var och en gör det som den är bäst på – Vi gör det vi är bäst på och sen samarbetar vi med andra företag för att möta gästens önskemål. Då blir gästens upplevelse bättre och det gynnar fler företag, vilket skapar fler arbetstillfällen och större bidrag till statskassan (bättre vård, skola och omsorg…).

Vi är starkare tillsammans än ensamma – Vi ser inte andra företag inom branschen som konkurrenter, utan som kollegor. Detta synsätt delar vi med andra företag inom campingbranschen och det gynnar oss alla – och även gästerna eftersom vi utvecklas snabbare och kan erbjuda en allt bättre produkt.

Vi delar med oss – Om det är något som vi är bättre på, delar vi gärna med oss till andra. Och vi är väldigt glada över att det är många andra företag som tänker likadant, det gör att vi alla blir bättre.

Lokalt i första hand – I den mån det är möjligt anställer vi personer som är boende i närområdet, köper det vi behöver lokalt, anlitar lokala hantverkare och väljer lokala leverantörer till restaurangen. Vi tipsar även våra gäster att äta på restauranger, besöka aktiviteter och handla i butiker i området runt Ramsvik. När vi årligen rekryterar säsongspersonalen så välkomnar vi några personer från olika länder för att underlätta integrationen och hjälpa dem in på arbetsmarknaden.

Vi jobbar aktivt med vår lönsamhet – Ett lönsamt företag kan jobba bättre med hållbarhetsfrågor. Utan lönsamheten hade vi inte kunnat bygga vår solcellsanläggning.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer