Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor erbjuder genuina och hållbara upplevelser i storlagen miljö i Grönemad, strax utanför Grebbestad och under sommartid även på sina filialer som ligger på Rossö och Koster.

Skärgårdsidyllen arbetar aktivt för att påverka miljön så lite som möjligt. När det gäller paddlingsaktiviteter, begränsas antalet deltagare till cirka 12 personer för att undvika onödigt slitage på naturen. De guidade turerna och kurserna begränsas ofta till 3-4 timmar, vilket gör att gästerna kan gå på toaletten innan paddlingen och oftast inte behöver göra åverkan genom toalettbesök i naturen.

Genom initiativet Hållbar skärgård har vi även uppfört en solcellsdriven friluftstoalett på den ön som vi besöker mest under våra turer i vårt närområde. Denna ö är också en mycket populär ö för att bada, tälta och används flitigt även av andra företag, friluftsorganisationer och privatpersoner.

Vi använder vi oss av företagscyklar och en eldriven boxbike, när det kommer till kortare transporter av material och personal.

Vi har en egen biodling och bjuder på egenodlad honung under våra guidade turer. Bisamhällen har en positiv miljöpåverkan, då det finns ont om pollinerare och bina bidrar till den biologiska mångfalden i vårt område.

Vi erbjuder simskola i havet för boende och besökare, vilket är ett mycket uppskattat inslag. Under vintern driver vi simskola för de yngsta 3 månader – 5 år i både Grebbestad och Strömstad. Att kunna simma är även en grundläggande förutsättning för att kunna hyra kajak. En av grundpelarna i simskolan är att simskolelärarna reser till barnen istället för tvärtom. På så vis minskar vi antalet onödiga resor för deltagarna under den period kursen fortlöper. Enligt samma princip öppnar vi sommartid upp kajakfilialer på Ekenäs, Sydkoster och på Rossö, Strömstad. Våra guider kan då resa till dessa ställen för att hålla sina turer och på så vis minska antalet onödiga resor för våra gäster.

När det gäller att göra vår verksamhet så bra som möjligt både för boende och besökare vill vi tipsa om våra initiativ Hållbar skärgård och Strandstädardag, samt faddersystemet Världens vackraste skärgård. Dessa initiativ vänder sig till lokalsamfundet och våra gäster, och uppskattas och är till gagn för alla. Vi anordnar även paddlingar för grundskolan, folkhögskolan och samhällsföreningarna. Dessutom har vi bidragit med presentkort till lokala välgörenhetsorganisationer.

Skärgårdsidyllen har öppet året runt och erbjuder säsongsspecifika aktiviteter med lokala råvaror och leverantörer. Vi rekommenderar alltid aktivitet/boende innan och efter att gästen varit hos oss för att på så vis skapa en större upplevelse för besökaren och förlänga vistelsen i området. För våra gäster finns det möjlighet att bo i vårt gästhus, där vi i så stor utsträckning har återanvänt material från ursprungshuset som stod på tomten och använt lokala leverantörer som exempelvis TanumsFönstret (numera Nordan) som tillverkar kvalitetsfönster några kilometer bort. Sedan sommaren 2020 finns det solceller på taket som försörjer huset på el. När gästhuset är uthyrt har vi många samarbetspartners som vi hänvisar till.

Vår filosofi har varit att växa organiskt. Vår första målsättning med företaget har varit att skapa två heltidstjänster på årsbasis och i tillägg anställer vi nu simskolelärare, samarbetar med andra företag och tar in guider vid behov.

Hållbar Skärgård

Hållbar skärgård är en ideell förening vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i Bohusläns vackra skärgård. Initiativtagare och drivande är flera av Tanum kommuns kajakentreprenörer och Tanums kommun. Föreningen har därför tagit avstamp i Tanumskusten, men med ambition att kunna växa i alla riktningar.

Fokus ligger på att skapa infrastruktur, exempelvis fler solcellsdrivna skärgårdstoaletter på välbesökta öar. Föreningen arbetar också med att bilda en organisation som i fortsättningen ska arbeta med skötsel och vård i skärgårdsmiljön. På hemsidan finns en virtuell karta där mycket information samlats från olika håll, för att underlätta för besökare i skärgården – det skall vara lätt att göra rätt.

Kartan över norra Bohuslän, från norska gränsen till Bovallstrand i söder finns även till salu genom föreningens hemsida, men även hos återförsäljare.

Följ gärna föreningen på www.facebook.com/HallbarSkargard

På hemsidan kan du även bli medlem, om du vill stötta föreningen.

Bakom projektet ligger företagen Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, Hans Sörqvist Byggnadsteknik & Arkitektur, Catxalot, Minto Tingvall Ecoturism, Drumlin, Nautopp och Tanums kommun.

Besök webbplats; www.hallbarskargard.se

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer