Gunnebo Slott och Trädgårdar

Social hållbarhet

Gunnebo är en plats som bidrar till ett gott liv med god hälsa. Här står människors lika värde i centrum, ett sammanhang för meningsfullhet. Vi har plats för människor som behöver få tillbaka kraft och ork, till exempel genom att träna sig åter till arbetslivet eller till studier. Miljön är läkande och våra medarbetare är vana vid att handleda. För många är vi den första arbetsplatsen när vi varje år, i samarbete med Mölndals kommun, erbjuder sommarjobb för omkring 20 ungdomar.

Via samarbetet med Göteborgs universitet tar vi också emot studenter som får utöva sitt hantverk på plats. Vi månar om att produkter och tjänster som vi använder har tagits fram under justa arbetsförhållanden. Vi verkar lokalt och verksamheten pågår året om vilket bidrar till fler långa anställningar. Gunnebos värderingar kring social hållbarhet speglar samma filosofi som den vi har kring ekologisk hållbarhet.

Mat och råvaror

Gunnebo Kaffehus och Krog samt Bageri ligger unikt mitt i den grönskande köksträdgården. En del i Gunnebos hållbarhetsarbete är att hålla menyerna öppna för förändringar. Kök och bageri skapar sina menyer utifrån vad Gunnebos trädgårdsmästare dagligen kommer in med. Menyerna skapas också utifrån vad de lokala ekologiska producenterna kan leverera i säsong. Det är viktigt för oss att samarbeta med producenter som delar våra idéer om att bra mat produceras ekologiskt. Samarbetet med trädgårdsmästarna innebär också att vi hela tiden utvecklar nya sätt att ta hand om örter, kryddor och grönsaker. Vad kan vi exempelvis laga av rotsellerins alla delar?

I bageriet använder vi kulturspannmål i allt vi bakar, från kardemummabullen till levainbrödet. Kulturspannmål är ursprungliga spannmålssorter och de har en bred genetisk bas. Detta är mycket bra ur ett hållbarhetsperspektiv, då kulturspannmålen har lättare för att anpassa sig till förändringar i klimat och odlingslandskap. Den genetiska variationen gör också att det är svårt för yttre påverkan att slå ut hela skörden. På Gunnebo använder vi följande mjölsorter: Lantvete, Dinkel, Emmer och Svedjeråg.

I alla verksamhetens delar strävar vi efter att ta tillvara på allt och skapa nya spännande smaker och produkter som genererar till minimalt matsvinn. Till exempel mals överblivna kanelbullar till mjöl och blir nya knapriga kanelbullesnittar. Blir det något trots allt över så väljer vi att antingen kompostera det i vår trädgårdskompost eller lämna det till den kommunala biogasanläggningen.

Gunnebo Kaffehus och Krog är medlem i Hållbara restauranger och Smaka på Västsverige.

I Gunnebo butik finns ekologiskt sortiment både vad gäller livsmedel, textilier och plantor. Butiken säljer även produkter med märkningar som Fairtrade och giftfria leksaker.

Miljöpolicy

Gunnebo Slott och Trädgårdar ska uppnå ständiga miljöförbättringar enligt våra övergripande miljömål. Vi ska lyfta fram och synliggöra vårt miljöarbete för våra besökare. Dessutom ska vi integrera miljötänkande och eftersträva kretsloppstänkande i vår dagliga verksamhet vid samtliga enheter inom Gunnebos organisation.

Vår verksamhet ska följa gällande lagkrav, och all odling ska vara ekologisk i enlighet med KRAV:s kriterier. Sund djurhållning ska tillämpas och ekologiskt djurfoder användas.

Utbudet i Gunnebo Kaffehus och Krog ska följa säsongernas växlingar. Vid inköp ska miljöanpassade och närodlade produkter gynnas. Vi prioriterar leverantörer med aktivt miljöarbete.

I samband med nyinstallation undersöker vi alltid energieffektiva alternativ och använder Grön el.

Vi arbetar också för att minimera mängden avfall.

Administration, fastighet, mark och lantgård

Lantgården arbetar med ekologisk djurhållning. Djuren som hålls på Gunnebo är lantraser, såsom Hedemorahönsen. Det gäller också de betande djuren i kulturreservatet.

Vi strävar efter att hitta miljöanpassade alternativ vid renovering, måleri och rengöring. Vi arbetar med att aktivt minska energiförbrukningen i våra lokaler genom att elda klokt i rörspisarna, förbättra isoleringen i fönster och dörrar samt att skapa rutiner för att minimera energianvändandet.

Den administrativa delen av Gunnebo Slott och Trädgårdar har som mål att minska pappersförbrukning och energianvändning. Detta gör vi genom att: stänger av datorn och skrivaren varje dag, drar ner värmen på kontoren inför helgen, skriver ut på dubbla sidor samt i svart-vit.

KRAN- och KRAV-certifieringar

Gunnebo Kaffehus och Krog tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten i stället för förpackat vatten.

År 2012 KRAV-certifierades verksamheten som idag innehar KRAVs högsta nivå. Hela 99,4 % av råvarorna är ekologiska.

I våra KRAV-certifierade odlingar pågår ett evigt ekologiskt kretslopp. Vi odlar ekologiska grödor och gamla kulturarvssorter och strävar efter mångfald, både vad gäller annuella grönsaker och perenna örter. Gröngödsling finns alltid med i vår växtföljd och vi använder fånggrödor för att inte laka ut våra jordar. Våra odlingsbäddar bearbetas varsamt efter behov, och vi tillför primärt stallgödsel och egen kompost anpassat efter vad som ska odlas. Behöver vi kompletterande näring är denna KRAV-godkänd. När vi slår vårt gräs hamnar klippet som täckmaterial på odlingsbäddar som behöver det. Vi odlar nektar- och pollenfyllda blommor för att locka många nyttodjur och bidra till mångfalden i trädgårdarna. Då får vi hjälp med pollinering och bekämpning av skadedjur. Är det ändå så att vi behöver en extra insats mot vissa skadedjur eller svampar använder vi oss av biologisk bekämpning. På hösten hamnar växtmaterial direkt i bäddarna eller i våra komposter, och så nästa vår, är det dags att med varsam hand forma jorden igen.

Tillgänglighet

Hemsidan www.gunneboslott.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Gunnebo är med i Tillgänglighetsdatabasen som är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Databasen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, representanter från näringen och den samlade funktionshindersrörelsen. Samtliga har bidragit till Tillgänglighetsdatabasens utveckling.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer