Mössebergsbacken/ Falköpings Kommun

Falköpings kommun tar sitt ansvar för att nå de globala målen i Agenda
2030. Mössebergsbacken följer Falköpings kommuns klimatstrategi. En omställning till en klimatneutral kommun där hållbarhet är i fokus är inte bara bra för naturen, det har även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, sysselsättning, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa.

Genom att ta ansvar för vår miljö och vårt klimat bidrar vi till att skapa en god livskvalitet för alla, både idag och för framtiden.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer