Hällsnäs

På Hällsnäs strävar vi efter att erbjuda produkter och tjänster som producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är en Svanen-märkt anläggning och arbetar ständigt för att minska vår miljöbelastning genom att förbättra vårt arbete inom energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering. Vi är också medlemmar i Svenska möten och uppfyller även deras krav.

Vi har tydliga rutiner för alla medarbetare så det ska känna sig delaktiga och ta ansvar för miljön. Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som arbetar aktivt med hållbarhet.

Vårt reningsverk installerades 2017 och är anpassat efter de miljökrav som råder här på Långenäs. Reningsanläggningen är uppbyggd kring ett modulsystem av glasfibertankar anpassat efter hotellets kapacitet. I reningsverkets hjärta, bioreaktorn sker den biologiska reningen. De använder sig av så kallad fixfilmsteknik där bakterierna som bryter ner föroreningarna bor på ett bärarmaterial till skillnad från aktivslamprocesser. Bakterierna ges en optimal syresättning genom luftdiffusorer i tanken. Fördelarna med fixfilmstekniken är bland annat stabilare drift, mycket låg slamflykt och en skyddad bakteriestam.

Vi ser kontinuerligt över energianvändningen och registrerar förbrukningen varje månad. Vi använder lågenergi- och LED-lampor. Anläggningen har energieffektiviserats genom byte av fläktar och styrsystem.

Toaletterna är snålspolande och kranvattnet högklassig, härfiltrerat och miljövänligt. VI använder särskilda munstycken för kranar och dusch för att minimera förbrukning.

Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt; matavfall, glas, returpapper (papper/tidningar), pappersförpackningar (kartong/wellpapp), hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el (t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).

Rengörings-och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt. Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och andra pappersprodukter är miljömärkta. Vi är noga med att dosera rengöringsmedel i rätt mängd. Vårt tvätteri är ISO och Svanenmärkt

Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt. Vi erbjuder vegetariska, ekologiska och närproducerade alternativ vid servering. Engångsförpackningar fasas ut så långt det är möjligt. Vi informerar, utbildar och fortbildar personal för att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet, och berättar även om detta för våra gäster. Vi visar också hur våra gäster kan vara med och bidra i vårt miljöarbete under sin vistelse.

Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra kontor är miljömärkta, och vi ned vår utrustning när den inte används.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer