Falköpings kommun

Ekehagens Forntidsby

Ekehagens Forntidsby ligger i Ätradalen, en rik fornlämningsbygd som vittnar om människors liv och samhälle under många tusen år. Genom praktisk pedagogik vill vi berätta om och väcka nyfikenhet på vår förhistoria och livet i en annan tid. Genom att främja kunskap och ge historiska perspektiv verkar vi särskilt för ett socialt hållbart samhälle. Närheten till naturen och berättelserna om livet under andra villkor, medför att vi ofta refererar till mer hållbara sätt att förhålla sig till vår jord.

Som kommunal verksamhet följer vi Falköpings kommuns klimatstrategi och miljömål.

Verksamheten bedrivs till största delen utomhus vilket medför att vi förbrukar lite energi. I takt med renoveringar och utveckling bygger vi in nya lösningar, exempelvis finns nu vattenfria urinoarer.

Allt material källsorteras. I vår miljöstation kan även du som besökare källsortera ditt avfall.

Genom vårt förbokningssystem kan du som gäst undvika besökstoppar och vi som besöksmål planera för kvalitét på upplevelsen och en hållbar arbetsmiljö.

Ekehagens café och restaurang erbjuder alltid härlagad mat och hembakt fikabröd. Här kan du stanna hela dagen. Så långt möjligt använder vi oss av svenska produkter. På menyn finns alltid vegetariska alternativ. Vatten från kranen är det naturliga alternativet som erbjuds alla matgäster.

Boka plats för din husbil, husvagn eller ditt tält på Ekehagens ställplatser. Du kan även boka övernattning i långhus ute i forntidsbyn.

Åk kollektivt till Ekehagen. Busslinjer mellan Ulricehamn och Falköping stannar vid hållplats Alvareds bro. Efter en kort promenad på ca 15 minuter är du framme.

Cykelleden Ätradalsleden passerar Åsarp och Ekehagen, ett naturligt stopp för att pausa och fylla på med energi i serveringen.

Falbygdens Museum

Falbygdens museum är ett kulturhistoriskt museum med särskilt fokus på förhistorisk tid. Vi verkar för att ta tillvara Falbygdens kulturarv och berätta om bygdens rika och spännande historia för- och tillsammans med kommuninvånare och besökare. Museet verkar i sitt uppdrag för social hållbarhet genom att ge perspektiv på samhällsutveckling och historia. I programinslag och utställningar lyfts ofta även samhällsfrågor, klimat och hållbarhet.

Som kommunal verksamhet följer vi Falköpings kommuns klimatstrategi och miljömål.

Vi jobbar löpande med energieffektivisering och byter exempelvis sektionsvis ut armaturen i utställningssalar och museibyggnad till ledbelysning.

Som besökare har du goda möjligheter att resa kollektivt till Falbygdens museum. Många tåg stannar i Falköping. Efter en kort promenad på 10-15 minuter är du framme vid. Landsortsbussar och stadstrafik stannar på resecentrum eller vid hållplatser nära museet.

Vi sorterar allt avfall och återbrukar så mycket som möjligt i samband med utställningsbygge.

Kaffe, te, choklad som erbjuds i vår caféhörna är ekologiskt. Av de få engångsartiklar vi tillhandahåller är samtliga miljövänliga alternativ.

Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på uppdrag från respektive kommunstyrelse. Det finns en sammanhållande affärsutvecklingsresurs som tillsammans med representanter från varje kommun och samarbetspartners såsom exempelvis Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön. Samarbetet har varit en framgångsfaktor och genomsyras av goda relationer, förståelse kring varandras roller och kunskapsområden samt en överenskommen rollfördelning med målet att säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och nytta för såväl företagen, lokalbefolkning som besökare.

Just nu håller arbetsgruppen på att ta fram en strategisk utvecklingsplan för en hållbar destination, vilken kommer att presenteras under 2022. Som en del i detta ställer sig Visit Hornborgasjön bakom Turistrådet Västsveriges satsning Hållbarhetsklivet.

Hållbar platsutveckling – Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är beviljade medel från Tillväxtverket för att driva ett 1-årigt projekt på temat ”Hållbar platsutveckling” ihop med 12 andra projekt i Sverige. Syftet med projektet är att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling. Läs mer om utlysningen här.

Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering. Projektet görs i samarbete med Visit Hornborgasjön

Pengarna kommer användas för att höja kunskapsnivån hos besöksnäringsföretagen om deras påverkan och hur de kan göra enkla förändringar till det bättre. Projektet ska även arbeta med hållbarhet inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som är en grund för fortsatt arbete med att bli en hållbar destination.

Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark är Sveriges första ansökande Unesco Globala Geopark. Som en del av ett globalt nätverk under Unesco jobbar vi tätt med uppföljning av Agenda 2030 genom flera initiativ. En av geoparkernas huvuduppgifter är att jobba med det som på engelska kallas ”geoconservation”, det vill säga bevarande av det geologiska arvet. Vi jobbar även med hållbarhet ur flera aspekter – inte minst inom besöksnäringen.

Ett initiativ är att vi, med inspiration av Islands turistorganisation Inspired by Iceland, tagit fram en pamflett för platåbergslandskapet som heter ”Ett stensäkert löfte”.

Vi har även en egen hållbarhetsstrategi, som ni kan läsa mer om på vår hemsida: https://www.platabergensgeopark.se/hallbarhetsstrategi/

Pilgrimsleden Falköping- Varnhem

För att säkra underhåll och utveckling på lång sikt har Falköpings kultur- och fritidsförvaltning gjort gemensam sak med Skara kommun som huvudmän för Pilgrimsledens sträckning i respektive kommun. Ett samarbete är också etablerat med föreningarna Pilgrim Skaraborg, Gudhems IF och Broddetorps GoIF, Svenska kyrkan samt naturum Hornborgasjön (Länsstyrelsen.

Leden är kvalitetssäkrad, röjd och uppmärkt med ledmarkeringar och informationstavlor. Dessutom har en webbplats och en digital vandringskarta tagits fram. Positivt ur hållbarhetssynpunkt är att leden går igenom ett vackert kulturlandskap med väl utvecklad turistisk infrastruktur i form av besöksmål, boenden och matställen. Det går dessutom utmärkt att åka kollektivt till och från leden.

Trandansen

Visit Hornborgasjön vill ta emot besökarna på ett hållbart sätt och inspirera dem till att resa, agera och leva hållbart till och på destinationen. Därför arbetar man strategiskt med att få besökare året runt, och lägger inte evenemang på Trandansen under högsäsong.

Man planerar tillsammans med Länsstyrelsen också att ta fram en hållbarhetscertifiering. Detta gör man genom att formulera ett gemensamt hållbarhetsmål för destinationen. Visit Hornborgasjön ska arrangera utbildningar inom hållbart företagande, samt se över och testa möjligheter till hållbara transporter på, runt och till destinationen.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer