Böderna Klemmings dykhjälp

Vi jobbar som ostrondykare på vilda ostronbankar där vi främst jobbar med vårt ”Grebbestadostron” som nu genom vårt idoga arbete fått skyddad ursprungsbetckning. Det är ett hantverk från början till slut och det enda maskiner vi använder i vårt fiske är båten.

Vi dyker och plockar ostronen förhand, som sedan skrapas förhand, packas förhand i lådor av trä byggda förhand. Anledningen att vi jobbar på detta hantverksmässiga sätt är att alla typer av maskiner för upptagning av ostron är förbjudet.

Grebbestadostronet växer i kluster, eller bankar som det populärt kallas. Vilket kortfattat innebär att larverna fäster på sina artfränder vilket skapar högar av ostron på bottnarna. I dessa högar lever de ostron i dem övre lagren medans de äldre ostronen som är längre ner i högarna inte får tillräckligt med ljus och näring så de dör. Men här har vi lärt oss att genom att sprida ut dessa högar och ge varje ostron ett eget habitat så ökar överlevnaden med över 50% i en ostronbank.

Dessutom genom att skrapa alla ostron förhand så kan vi skrapa bort alla småostron och sedan lägga ut dem igen. Detta skapar vad man kan kalla en form av vilda odlingar.

Eftersom vi inte vidrör bottnarna utan selektivt plockar de ostron vi vill ha och sedan sprider ut högen med övriga ostron så blir fisket extremt skonsamt, hållbart och kretsloppsbaserat.

Vi har också något vi kallar ostronsafari där turister får lära sig detta miljövänliga fiske både i teori och praktik. Förra året hade vi över 500 gäster som besökte oss offseason april-juli och sept-nov då vi håller upp under juli och augusti då vi låter ostronen leka i fred. Att locka hit turister under dessa månader är bra för turistnäringen och samhället i stort eftersom det annars är så centrerat till sommaren.

Det är svårt att få folk att förstå hur fisket går till och hur vi jobbar, men på vår hemsida finns både text och en film som berättar mer om vad det är vi gör.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer