AIM Higher

AIM Challenge är multisporttävlingen som får deltagarna att se och uppleva nya och delar av en destination där vi plockar fram smultronställena som få av de lokalt boende ens vet om.

AIM Challenge drivs av ett gäng som älskar naturen och som själv använder naturen som vår främsta arena för träning, tävling och socialt med vänner och familj. Därför är det extra viktigt för oss att värna om minlön och göra minst möjligt avtryck på naturen när vi arrangerar tävlingar. Som ett steg i detta har vi även startat upp ett pilotprojekt i samband med Håll Sverige Rent.

Våra tävlingar riktar sig både till de boende i regionen och tillresande, där vi strävar efter att skapa aktivitet i en period då det vanligtvis inte är så många besökare på destinationen. På så sätt är vi med och förlänger säsongen för de lokala aktörerna samtidigt som vi skapar aktivitet för de lokalt boende. Vi arbetar aktivt med att skapa upplevelser runt tävlingarna som gör att de tillresande skall vilja spendera både nätter och pengar på destinationen för att uppleva mer än bara vår tävling.

Genom fler besökare och en förlängning av säsongen så hoppas vi även kunna bidra aktivt till det lokala näringslivet genom att skapa arbetstillfällen och intäkter.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer