AB Göta kanalbolag

Miljöfrågorna berör alla och bolaget har genom miljöpolicy och miljömål aktivt tagit del för att ta ansvar. Ambitionen är att hålla en stark miljöprofil för att många kommande generationer ska få ta del av det fantastiska och kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

Bolaget utgår från försiktighetsprincipen vid arbeten och åtgärder som ska utföras och målsättningen är att använda bästa möjliga teknik så att varken människors hälsa eller miljön påverkas negativt.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer