Balthazar Science Center

Våra barn är det viktigaste vi har – och det är just därför Balthazar finns. Genom att hylla kunskaper och inspirera upptäckarglädje bidrar vi till att skapa framtidens engagerade medborgare.

Vår roll som samhällsaktör medför att hållbarhet inte är någon separat avdelning eller egen punkt på agendan. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är helt enkelt självklara grundbultar i allt som sker på Balthazar, inte minst i våra pedagogiska program. När konst, vetenskap och skaparkraft blandas lägger vi grunden för en hållbar utveckling av hela vår värld.

Inspiration och kreativitet känner inga gränser. Därför vill vi nå ut till så många som möjligt, även till dem som kanske inte själva söker sig till oss i första hand. Här ska alla känna sig inkluderade och uppleva att ålder, kön, etnicitet eller funktionsvariationer inte utgör några hinder för glädjefyllt lärande och personlig utveckling.

Självklart arbetar vi också ständigt med att göra vår egen fysiska verksamhet allt mer hållbar. Ett miljöcertifieringsarbete pågår för fullt, vi använder uteslutande förnybar energi, kaffet vi serverar är rättvisemärkt och klimatkompenserat, våra råvaror är kravmärkta och ekologiska, och så vidare.

Bara genom att själva vara ett föredöme kan vi göra verklig skillnad.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer