Villa Strömsfors

Med vårt nya koncept ”co-working Mondays” har vi försökt skapa beläggning även på de normalt sett obokade måndagarna. Lokala småföretag bjuds in att gemensamt arbeta, nätverka, inspireras och uppmuntras till hållbart företagande. Därmed ökar initiativet beläggningsgrad, ger en extra arbetsdag till de anställda och stärker dessutom det lokala företagandet. Vi försöker i möjligaste mån att vända oss lokalt. Det gäller allt från råvaruinköp till lokala entreprenörer. Vi reflekterar mycket över våra inköp, de ska vara hållbara långsiktigt och så gott som ingenting köps utan eftertanke. Vi lägger hellre en investering i Carl Malmsten-fåtöljer än att köpa något som bara är trendigt för stunden och vi köper gärna second hand.

Hållbarhetsmässigt försöker vi alltid tänka på alla tre aspekter, det sociala, ekonomiska och naturligtvis också det som är hållbart för planetens skull. Vi är oerhört stolta över vår hållbara satsning på Villan. Att vi vågade förvalta och förfina ett fantastiskt hus vilket i sin tur resulterade i en satsning för en hållbar landsbygd.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer