Bro Coworking

Bro Coworking är en kreativ mötesplats i attraktiv miljö där företagare, anställda, studenter och andra aktörer tillsammans skapar förutsättningar för att inspirera och stötta varandra. Det innebär att man utbyter yrkeserfarenheter, delar på resurser, minskar resandet och bidrar till en hållbar livsstil med välbefinnande och balans mellan arbete och fritid som centralt. På mötesplatsen erbjuds god uppkoppling, skrivbordsplatser, samlingslokal och konferensmöjligheter. Detta efterfrågas i många fall då man kanske inte har en tillräckligt god arbetsmiljö i hemmet och man vill arbeta i närheten av sitt boende eller vistelseorten.

I Lysekils kommuns norra delar finns bland de bästa klätterbergen i Sverige och därför har klättring blivit en allt viktigare del av att utveckla platsens attraktivitet för både boende och besökare. Klättringen i Brodalen betraktas vara i världsklass och är internationellt välkänd i klättersammanhang. Detta har medfört inflyttning till området. I många fall är klättring en livsstil och det finns en efterfrågan hos målgruppen efter kreativa arbetsplatser för entreprenörer och innovatörer med god arbetsmiljö med rätta fysiska förutsättningar. Bro coworking drivs av en ekonomisk förening.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer