Väderö Fisk

Väderö Fisk ordnar fisketurer i Fjällbacka skärgård. Vårt fiske är ett småskaligt fiske med selektiva redskap. Kräftorna förvaras i slutna system som gör att all fångst kan användas. VI kokar kräftor för konsumtion och använder havsvatten för detta ändamål. Inget engångsmaterial används.  

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer