Upplevelsebolaget

Upplevelsebolaget har sedan starten haft hållbarhet som en självklar del av verksamheten. Vi är til exempel godkända enligt det nationella märkningssystemet för hållbar naturturism i Sverige, Nature’s Best. Det innebär att vi praktiskt tar ställning till ett stort antal kriterier samlade inom sex grundprinciper för hållbarhet, som är harmonierade med internationella standards genom GSTC. Läs gärna mer här: https://naturturismforetagen.se/natures-best/

Vi har också genomgått Swedish Welcome-processen vid två tillfällen, med bedömningen utmärkt/ excellent (när det fortfarande gjordes).

Inom ramen för ovanstående märkningar / hållbarhetsprocesser har vi gjort många justeringar och förändringar i riktning mot en mer hållbar verksamhet. Vi hushåller med resurser, avfallsminimerar, handlar ekologisktd och närproducerat, samarbetar lokalt, anställer lokalt, erbjuder praktikplatser, samarbetar med lokala och nationella miljö- eller kulturvårdande organisationer och jobbar medvetet med de frågor som rör turistisk verksamhet på mark som någon annan äger. 

Vi har bland annat blivit utnämnda till Årets Ekoturismföretag i Sverige (2006) och Årets Hållbara Företag i Uddevalla (2018). 

Vår ägare Joakim Hermanson har också engagerat sig i vår nationella branschorganisation Naturturismföretagen (före detta Svenska Ekoturismföreningen). Sedan 2013 har han arbetat ideellt i styrelsen och sedan 2018 arbetar han på halvtid med nationella frågor kring en hållbar utveckling av turism i svensk natur. 

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer