Quality Hotel Prisma

Quality Hotel Prisma – Skövde WeCare!

Vi jobbar ständigt mot nya mål för att öka hållbarheten – inte bara för vårt hotell utan även för Sverige och planeten. Inom Strawberry delar vi en tradition och en kultur att gör mer än det som förväntas av oss – för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön. Målet är att vara klimatneutrala i egen drift redan 2030. Vi kallar detta WE CARE!

6 hållbara fokusområden

För att skapa en bättre värld arbetar vi med 6 satsningsområden:

  • Klimatfond
  • Hållbar hotelldrift
  • Matrevolutionen
  • Mångfald
  • Lokalt engagemang
  • Etisk handel

Vår Klimatfond

Genom vårt klimatarbete minskar vi klimatavtrycket från gästens hotellvistelse på flera sätt. I april 2022 lanserades kedjans egen Klimatfond i syfte att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet, men också finansiera utvecklingen av klimatvänliga lösningar inom hotellbranschen. Under 2022 kunde 17MNOK doneras till fonden, vilket resulterade i totalt 28 investerade projekt för koldioxidminskning på de befintliga hotellen och stöd till ett flertal startups som utvecklar hållbara lösningar för resebranschen.

Sustainability rating

Det är lätt att snacka om gröna ambitioner, men för att göra riktig skillnad krävs en tydlig plan och konkreta handlingar. För oss är transparens viktigt. Därför introduceras nu vårt eget hållbarhetsbetyg, Sustainability rating, på vår hemsida.

Vi äter oss till en bättre värld

Vi vill inte bara servera goda matupplevelser. Vi vill också bidra till en positiv utveckling för människor och miljö. Därför satsar vi på hållbar mat. Följ med på Matrevolutionen!

Det vi serverar påverkar hälsan, miljön och givetvis djuren som förser oss med mat. Som en del av Nordens största hotellkedjor vill vi inte bara servera goda matupplevelser, vi vill också bidra till en positiv samhällsutveckling. Som den stora aktör vi är tilsammans har vi också möjlighet att göra stor skillnad.

Sedan 2008 har vi erbjudit våra gäster ekologiska alternativ på frukostbuffén. Men hållbar mat handlar om mer än bara ekologi. Vi satsar helhjärtat på hälsa, klimat och miljö genom att servera nyttig mat som är ansvarsfullt producerad. Vi ska ha mer frukt och grönt på borden, främja bra djurhållning och rättvisa villkor för de som producerar råvarorna. Vi ska slänga mindre mat och stödja hållbar förvaltning av naturresurser.

Omfamnar mångfald – för ett bättre liv och framtid

Oavsett vilken erfarenhet du har, var du är i livet, vilken rörlighet du har eller vem du älskar så finns en plats för dig. För att våra medarbetare ska känna sig sedda och hörda måste vi lyssna på dem. Därför startade vi år 2023 ett internt mångfaldsråd för att fatta strategiska beslut och ge feedback på hur vi kan göra vår organisation ännu bättre!

Rådet består av en blandad grupp av olika nationaliteter, åldrar, kön, bakgrunder och funktionsvariationer. Det kommer hjälpa oss att fortsätta ligga i utvecklingens framkant. Men också att skapa arbetsplatser som verkligen speglar den mångfald som finns i samhället där vi verkar. Vi är även stolta över att vara en av huvudsponsorerna till Pride.

Vi vill vara ansvarsfulla aktörer och goda grannar. Det är en del av vår kultur.
Exempel på det är ”Ensam julgran söker klappar”:
I december varje år genomförs insamlingen som går under namnet Ensam julgran söker klappar. Syftet är att sprida julglädje och ge fler barn och vuxna en bättre jul. Hotellet samarbetar med lokala organisationer och ser till att alla insamlade julklappar hamnar i ett passande hem till julafton.

Vårt arbete med etisk handel

Ett besök hos oss ska vara positivt och smart, både för våra gäster och för samhället. Att leverera fantastiska hotellupplevelser, producerade med omtanke för människor och miljö, är viktigt för oss.

Etiska krav även för leverantören
Det är inte alltid lätt att handla rätt, därför har vi utvecklat etiska riktlinjer för våra leverantörer och alla deras leverantörsled. Dessa täcker grundläggande mänskliga rättigheter, krav på goda arbetsförhållanden och miljökrav som är internationellt erkända FN-konventioner och ILO-konventioner.

Mesta möjliga spårbarhet, minsta möjliga miljöpåverkan
För oss räcker det inte med etiska leverantörsriktlinjer. Vi vill att alla våra samarbetspartners gör så lite påverkan på miljön som möjligt. Därför har vi en lista över minimikrav på miljöcertifieringar och miljöpolicy som alla våra leverantörer förbinder sig till att upprätthålla. I dessa ingår även kontroller, uppföljning och kontinuerliga planer för att minska miljöpåverkan, ända ner till sista produktionsled.

Det är vårt sätt att ta ansvar för människor och miljö i alla led av verksamheten.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer