Tibro Glasverkstad

Vi försöker tänka miljö i vårt dagliga arbete samt även i framtida projekt, exempelvis när det gäller produktutveckling:

Vi återvinner glas i vår egen produktion, samt blåser endast i återvunnet glas från andra glasbruks glasproduktion. Vi använder värmen från vår glasugn för uppvärmning av våra tillverkningslokaler samt butiksytor. Vi har startat tillverkning av LED-lampor som förbrukar lite energi samt är lokalt tillverkade, vilket innebär korta transporter. För framtiden vill vi bland annat utveckla fler produkter som är tillverkade av spillet från vår produktion.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer