Södra Strandverket

Vår verksamhet är belägen på Marstrandsön och vår huvudsakliga verksamhet består i att arrangera konst och kulturevent.

Vi tog över driften hösten 2019, och strukturen för ett lyckat 2020 var i hamn innan den nu rådande omständigheten med coronaviruset trädde i kraft.

Vår idé har varit att involvera flera olika verksamheter för att ge våra besökare mer än konst- och kulturupplevelser. Till exempel huserar Hembygdsföreningen i lokalerna och delar med sig av sin kunskap om Marstrands historia.

En av de lokala konstgrupperna har inrättat en ateljé där dom arbetar dagligen och på så sätt göra vår verksamhet tillgänglig för allmänheten under årets alla månader.

Vi har tagit initiativet till att alla fortifikationer inom Kungälvs kommun, ägda av Statens Fastighetsverk, att träffas och utbyter erfarenheter samt samverkar inför framtida utmaningar.

Inför sommaren 2020 har vi bjudit in gymnasieskolans elever att arbeta som Marstrandsvärdar samt arbeta fram idéer kring, hur vi kan ge de besökande barnen en upplevelse på Strandverket.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer