Södra Råda Akademien

Vi arbetar med hållbarhet! Allt vårt arbete genomsyras av att använda lösningar som fungerat i hundratals år och stödjer en positiv påverkan på samhället i enlighet med vårt uppdrag.

Vi har rekonstruerat en medeltida kyrka till stor del med samma metoder, material och tillvägagångsätt som när kyrkan byggdes 1320.

Vårt arbete har lett till ökad kunskap kring medeltida träbyggande i Norden och har lett till att tillvaratagandet av vårt medeltida byggnadsarv blivit bättre och mer hållbart.

Vi tipsar besökare till platsen om hur de kan resa med tåg och hyrbil till platsen. Kommunal trafik till platsen finns ej.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer