Smedja Therese & Skulpturpark Ouroboros

Både privat och i våra verksamheter försöker vi att alltid tänka på miljön.

Smedja Therese Design

För att minska svinn används i möjligaste mån allt material som köps in, oftast järn/stål. Exempelvis blir överblivna bitar från större arbeten till nya, mindre smidesprodukter. Det som är obrukbart körs till återvinningen för att smältas ner och bli till nytt järn.

Vi källsorterar allt vårt övriga avfall och kör det till återvinningen. Oftast gör vi detta när vi ändå ska åka åt det hållet som kommunens återvinningscentral ligger, för att minska onödiga transporter.

I vår produktion används stenkol som är en ren naturprodukt. Tyvärr är den inte ren i övrigt. Vi kompenserar detta med att våra produkter som smids till våra kunder INTE är ”köp, slit och släng”. De ska hålla i generationer och förhoppningsvis visas upp i framtiden, på program som exempelvis Antikrundan.

Kolet köps in i storsäckar på 1 ton, vilket gör att det blir både färre transporter och mindre emballage. Ibland händer det att vi, trots att vi beställt i storsäck, får det levererat i mindre säckar på ca 50 kilo. Dessa är dock lagom att hantera och ha med oss när vi åker ut till skolor, håller föredrag eller anordnar smidestillfällen för barn, vilket vi gör mycket under vår- och höstsäsongen. Dessa småsäckar återanvänds sedan och fylls på igen.

Som smed har du dessutom många järn i elden, just för att kunna utnyttja kolet maximalt.

Kolet har flera olika miljöskatter pålagda på priset. Vårt företag är däremot granskade och har blivit godkända att inte behöva betala dessa skatter. Detta för att vi jobbar professionellt med ett uråldrigt och kulturhistoriskt viktigt yrke, som är viktigt att bevara för framtiden.

Vi håller på att byta ut all belysning inne i smedjan/verkstaden och i förråd till mer energisnål LED-belysning. De utrymmen som inte används i våra byggnader värms heller inte upp i onödan.

Just nu håller vi även på att bygga en ny butik/utställningsbyggnad. Denna byggs i huvudsak av återvunnet material, eller material som har blivit över vid tidigare byggen.

Skulpturparken/trädgården/bostäder

Här sorteras alla sopor och körs till återvinningen när vi ändå ska åt det hållet (minskad transport).

Vi försöker att inte slänga någon mat. Mat som ändå blir över ges till våra hönor. Övrigt matavfall läggs i komposten, som sedan används som mull i våra rabatter i skulpturparken/trädgården.

Vi använder inga bekämpningsmedel i trädgården/parken.

Behöver vi köpa jord/grus till att exempelvis fylla i gamla och nya rabatter eller gårdsplanen så köps detta i storsäckar eller i ett helt lastbilsflak. Som gödning används vår egen kompost eller gödsel från våra egna hönor. Även gödsel från grannens hästar, 50 meter bort, bidrar till växtkraft i våra rabatter.

Vid vernissager eller tillställningar där porslin, glas och bestick behövs, används inga engångsmaterial. Det mesta är inköpt på lokala secondhandaffärer och loppisar, vilka i sin tur ger vinsten till hjälporganisationer. Även en del gammalt arvegods kommer åter till användning här. Förutom att man gör en insats för både medmänniskor och miljö, blir det så mycket roligare att servera mat och dryck i alla dessa olika porslin och glas. Vi använder även skifferplattor från Husaby kyrkas gamla tak till att servera tilltugg på. Dessa är huggna på Kinnekulle i slutet av 1700-talet och sedan lagda på kyrkan som finns 1000 meter från oss. År 1900-1903 renoverade man kyrkan och en del skiffer togs ner. Detta blev liggande i en hög ända fram till för några år sedan då vår dotter hittade dem, när hon jobbade på kyrkogården. Vi fick ”bli vè dem” som man säger här, och nu använder vi dem som sagt bland annat till serveringstallrikar.

Vår trädgård innehåller en uppsjö av olika växter, blommor, buskar och träd som alla ger bra möjligheter för djur, stora som små, att finna mat, gömställen och ”bostäder” här. Vi ser även till att det finns ställen för dessa djur att få tillgång till vatten, genom att ha många fågelbad och mindre vattenansamlingar i små fat och i andra passande föremål.

Vi har även satt upp uggleholkar, fågelholkar och insektshotell. Fler av dessa, och även fladdermusholkar, ska sättas upp under 2023.

Då vår verksamhet ligger på landet är det svårt för våra gäster att ta sig hit utan bil. Men vi uppmuntrar till studiebesök via buss- och gruppresor, genom att då erbjuda ett lägre pris på inträdet.

Under säsongen 2022 erbjöd Destinationsbolaget tillsammans med närkommunerna olika alternativ för enklare transportmöjligheter för besökare. Bland annat ”Sista milen bilen”. Dessa erbjudanden spred vi i vår tur vidare i våra sociala kanaler, såsom hemsida, Facebook och Instagram.

Caféet och konsthantverksbutiken (drivs i separat regi)

Strävar efter att använda så lite engångsmaterial som möjligt i verksamheten.

Här tillagas inte mängder av mat och bakverk som inte går åt, utan här eftersträvar man att inte behöva kasta något. Det som ibland ändå blir över ges till hönorna, vilka i sin tur bidrar till att vara ett pittoreskt inslag för våra besökare, och ger oss ett och annat ägg som vi äter privat. Övriga matrester går till kompost. Kaffesump är exempelvis toppen för växterna!

Bär och frukt från trädgården används både som garnityr och fyllning i bakverken.

I konsthantverksbutiken säljs produkter från Echset, som tillverkar alla produkter från återvunnet material, som bland annat blir till smycken.

Vi på Smedja Therese och Skulpturpark Ouroboros verkar efter mottot ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Huvudsaken är att man successivt försöker förbättra sig.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer