Karlsborgs Fästning

Upplevelse verksamhet och marknadsföring av Karlsborgs fästning bedrivs av destinationsbolaget Visit Karlsborg. Det bedrivs upplevelseverksamhet i form av äventyrsturer, guidade turer, middagar, bröllop, konferenser samt ”Adventure Rooms Karlsborgs fästning” som är ett pågående projekt för en helt ny upplevelse i form av Escape-Rooms.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Vi leder projekt och bedriver upplevelser i fästningen med fokus på att fullt ut endast utnyttja de befintliga och historiska lokalerna. Med stor respekt för historian utvecklas dessa sedan till att skapa en så hållbar upplevelse som möjligt. Vi använder oss bland annat utav en hel del rekvisita som funnits på platsen sedan 100 år tillbaka och tar till vara på alla föremål som lämnats kvar sedan tidigare. I vårt arbete går vi även från tryckmaterial och lägger istället mycket kraft i digitalisering och uppdaterad information digitalt.

Bra för både boende och besökare

I vår verksamhet tänker vi alltid ur ett invånar- och besöksperspektiv för att skapa harmoni i lokalsamhället. Vi arbetar aktivt med att skapa en balans mellan besökare och invånare på fästningen för att undvika att platsens kapacitet överskrids. Vi bidrar till att skapa bra förutsättningar för Karlsborg fästning att kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service, då vår verksamhet bidrar till att fler besökare kommer till området. Samt att vi prioriterar att själva använda oss av lokala företagare och entreprenörer.

Fler besökare när och där det inte är fullt

Näringen brottas i nuläget om att hålla öppet året om, därav arbetar vi aktivt med att förlänga säsongen. Vi fokuserar därför mycket på att skapa upplevelser som lockar besökare tider på året som inte är välbesökta. Som just nu startar vi säsongen i maj och stänger i den först i november.

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

I vårt arbete att locka fler besökare till Karlsborgs fästning tider då det inte är välbesökt, skapar det automatiskt förutsättningar för företagare att utöka och så med skapas fler robusta verksamheter samt fler arbetstillfällen.

Vi tänker även på den sociala hållbarheten genom att bland annat behandla våra besökare lika, vara så transparenta som möjligt, sträva efter mångfald i vår personal. I personalen vill vi också skapa så god sammanhållning som möjligt mellan de olika arbetsgrupperna över hela verksamheten.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer