Sjöbacken Gård

Hos oss bor du mitt i naturen, vilket gör att vandringar och naturturism kan ske direkt från boendet. Bilåkande kan därmed minimeras. Vi satsar på hållbar energi genom egen solcellsanläggning och övrig el kommer från vattenkraft. Runt boendet betar våra djur, vilket gynnar växt- och djurliv i naturbeteshagarna.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer