Siviks Camping Lysekil

Hållbarhet är en central värdegrund på Siviks Camping

Vi agerar ansvarsfullt och med en långsiktig vision. Hållbarhet är en viktig faktor som genomsyrar våra beslut och vår verksamhet. Vi fokuserar på tre viktiga aspekter: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga hållbarheten. Vårt mål är att inte bara vi, utan även våra gäster, ska minimera sin påverkan på miljön.

Hållbarhet på Siviks Camping

 • Miljöaspekt: Vi strävar efter att vår verksamhet inte ska påverka miljön negativt. Vi värnar om ekosystemtjänster som ren luft, rent vatten, naturlig UV-filtrering.
 • Social aspekt: Vi är måna om våra anställdas välbefinnande och strävar efter en rättvis, jämställd och jämlik arbetsplats. Dessutom stödjer vi mänskliga rättigheter och ser till att alla har möjlighet att ta del av jordens resurser.
 • Ekonomisk aspekt: Vi bedriver vår verksamhet långsiktigt och agerar med ett hushållningsperspektiv. Vi fokuserar inte enbart på kortsiktiga vinster, utan ser till att inte förbruka kapitalet utan istället ta av avkastningen. Vi arbetar mot att minska fattigdom och hålla oss inom ekologiska gränser.

Hur vi praktiskt jobbar med hållbarhet:

 • Källsortering på anläggningen.
 • Återvinning av sopor.
 • Användning av närproducerade råvaror och produkter.
 • Anställning och utbildning av unga talanger.
 • Bidrag till olika organisationer och stiftelser.
 • Erbjuder elbilsladdning.
 • Elförbrukningsavgifter på campingplatser för att främja energibesparing.
 • Genomgående användning av LED-belysning, ute som inne.
 • Digital fakturering via e-post.
 • Tydlig personalstruktur för att skapa trygghet.
 • Energisparåtgärder som avstängning av värme i oanvända lokaler.
 • Aktivt engagemang i samhället för en bättre framtid.
 • Onlinebokning för att minska arbetsbelastning.
 • Medvetna val av miljövänliga engångsprodukter.
 • Bevarande av omgivande natur.
 • Avskaffande av plastprodukter.
 • Satsning på vår- och höstsäsong för att fördela belastningen på anläggningen och möjliggöra fler anställningar.

Vi på Siviks Camping är stolta över vårt åtagande för en hållbar framtid och ser fram emot att välkomna dig att vara en del av den här resan med oss.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer