Alaskaträdgården

Vi på Selin charter driver och sköter Alaska besöksträdgården, som är en kultur-, sten och blomsterträdgård på Nord-Långö. Vi anordnar även båttransporten med passagerare ut till ön. Selin charter är ett miljöanpassat företag som lägger stor vikt på miljön i vår marina nationalpark. Vi använder oss av ekologiskt odlade råvaror som kommer i ifrån utvalda närliggande företag och vi har installerat miljövänlig motor.

På Alaska guidar vi om arvet efter Hilma Svedal som skapade Alaskaträdgården. Vi bedriver även caféverksamhet. Här finns också fina möjligheter till vandringar, Nord-Långö har exempelvis sista etappen på kuststigen i Sverige.

Vi tillgängliggör Nord-Långö med sin fauna och flora och geologi, hav och historia och kan anpassa besöken på ett hållbart sätt, så att naturen och trädgården kan bevaras. Vi är även med i Naturens Bästa och samarbetar med Kosterhavets marina nationalpark.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer